นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

TAKE TEN - 10 Minute Leadership Lessons For Teams 

Publisher: Willow Creek Association, [2011]

Media: DVD

Summary: How do good leaders like you keep getting better? By opening yourself to fresh ideas. Discussing how to apply a proven principle. Take Ten will offer all those opportunities and more. 

Description: 1 disc 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2011
  • ผู้ตีพิมพ์: Willow Creek Association 
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 086 STAFF

ป้ายระบุ

DVD Leadership