นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Samran Sombatpanit

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference 2010 Presentations (20-12-2010)