นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Leading from Here to There Video Study: Five Essential Skills

Publisher: Zondervan, [2016]

Media: DVD

Summary: Bestselling author and pastor Bill Hybels helps equip leaders with five key skills that everyone needs in order to grow their leadership ability. Each of the video sessions will feature Hybels sharing the wisdom and experience that he has learned in nearly 40 years of leadership at Willow Creek Community Church in South Barrington, Illinois.

Sessions include:

  1. The Power of Vision (25:00)
  2. The Toughest Person You Lead (22:00)
  3. Mastering 360-Degree Leadership (23:00)
  4. Building a Fantastic Culture (24:30)
  5. Pursue Your Unique Calling (21:00)

Description: 1 disc 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2016
  • ผู้ตีพิมพ์: Zondervan
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 085 STAFF

ป้ายระบุ

DVD Leadership