นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Craig Sorley

กิจกรรม: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (20-10-2014)


ป้ายระบุ

Farming God's Way FGW

ภูมิภาค

East Africa