นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This booklet was provided by Christian Veterinary Missions to provide basic information concerning beef cattle for missionaries, small farmers, and agricultural workers.  Topics discussed are Facilities and Handling, Nutrition, Management, DIseases and Poisonings.  

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2004
  • ผู้ตีพิมพ์: Christian Veterinary Mission
  • ISBN-10: 1886532150
  • Dewey Decimal: 636.213
  • ห้องสมุด ECHO: 636.213 CAR

การซื้อ