นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Josh Jamison

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session : Topics addressed in this session include: 

  • Cody Cove Farm and Nursery
  • A Tragic Paradox 
  • Embracing Diversity, Reseilient Agricultural Communities 
  • Reasons for Seeking Out New Crop Species and Varieties 
  • Examples of the Power of New Crops 
  • Tools for New Crops 

Presenter : Josh Jamison is a grower, nursery owner, and agricultural educator. He owns Cody Cove Farm and Nursery in Babson Park, Florida. He worked as the garden manager at the h.e.a.r.t (Hunger Education and Resources Training) Village for 8 years and is a graduate of Warner University. His passion is to promote agroecological farming as a path to local and global community restoration.