นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The research described in this report was initiated under the USAID/Haiti Agroforestry II Project and continued under the Productive Land Use System Project in order to adapt alley cropping to Haitian conditions.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2006
  • ผู้ตีพิมพ์: United States Agency for International Development
  • Dewey Decimal: 634.9
  • ห้องสมุด ECHO: 634.9 ISA

ป้ายระบุ

Tree crops Haiti Agroforestry