นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This booklet looks at the fruits, vegetables, legumes, nuts & sees, spices, and roots of Jamaica.  it includes a description of each and uses of each.  It also looks at herbal remedies.

34 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1982
  • ผู้ตีพิมพ์: Jamaican Herbs Limited
  • Dewey Decimal: 615.321
  • ห้องสมุด ECHO: 615.321 ROB