นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The purpose of this monograph was to:-(a) Review the benefits derived from planting tree legumes; (b) consider which species are important for forage; (c) analyse the important issues in improvement, management and use, (d) review the level of uptake and commercial potential of forage tree legume technology, and (e) suggest some on-going R & D priorities.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: University of Queensland, Australia
  • Dewey Decimal: 633.2
  • ห้องสมุด ECHO: 633.2 KUM