นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
16 กันยายน 2024 08:00 น. - 20 กันยายน 2024 17:00 น.
ECHO North America, United States
ลงทะเบียนที่นี่
ลงทะเบียนโดย:

08 กันยายน 2024 23:59 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

ECHO North America (chuston@echonet.org)

โทรศัพท์: 239-567-3330


This is a five day, hands-on course that will focus on food forests and garden design. By taking this course you will learn how to design and start a food forest in your own backyard. You will also learn practical ways to design a garden using items such as old tires, milk cartons, and swimming pools to be able to start a garden anywhere.

Attendees should be able to leave the course with knowledge about how to plan and prepare for a food forest or garden and have the tools and ability to start one. This training is also beneficial to missionaries to be able to help individuals in food insecure areas around the world have a foundation to bring nutrition into their lives from their own backyard.

TAD II Sep24 Image


ภูมิภาค

North America