นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This study is wholly devoted to an examination of this one element of tropical agriculture in southeastern Asia and in a part of the island world of the southwest Pacific.  The present analysis attempts to bring together the work of many scholars in many disciplines using as background understanding the author's personal observations on shifting cultivation in most parts of the rural scene in southern and eastern Asia and the western sector of the island realm.

247 pages, tables

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1966
  • ผู้ตีพิมพ์: University of California Press
  • ISBN-10: 0520035178
  • Dewey Decimal: 333.76
  • ห้องสมุด ECHO: 333.76 SPE