นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Missions Dilemma: Is There a Better Way to Do Missions? 

Publisher:I-TEC, [2010]

Media: DVD

Summary: The “Missions Dilemma” series is comprised of 7-sessions that examine the current model of North American missions and compare it to the Biblical approach that Christ modeled for us. Our goal in this series is to provide anyone interested in missions with the opportunity to understand what our role in the Great Commission is, and how that role fits in to the larger, global community of believers.

Description: set of 2 discs

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2010
  • ผู้ตีพิมพ์: I-TEC
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 090 STAFF

ป้ายระบุ

DVD Missionaries