นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Teaching Conservation in Developing Nations is a how-to manual.  It is designed as a working tool for Peace Corps Volunteers and other development workers:  the suggestions which have been presented for conservation education activities or centers can be adapted as appropriate to any job or setting.  The purpose of the manual is to help Volunteers and others to incorporate conservation education into their day-to-day community activities, and to suggest resources for those who choose to become more deeply involved in any aspect of environmental education.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Peace Corps, National Audubon Society
  • Dewey Decimal: 639.907
  • ห้องสมุด ECHO: 639.907 BRA
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: BF.001

การซื้อ