นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Aflatoxins are the source of both poor health and poor livelihood outcomes.  In order to support smallholder farmers in developing countries, it is important to equip them with the knowledge, practices, and access to technology that will allow for proper and effective aflatoxin management.

6 pages, illustrated, photos

Catholic Relief Services

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Catholic Relief Services
  • Dewey Decimal: 615.3
  • ห้องสมุด ECHO: 615.3 CRS

ป้ายระบุ

Aflatoxin Maize Groundnuts