นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

475 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1966
  • ผู้ตีพิมพ์: Prentice-Hall
  • Dewey Decimal: 631.4
  • ห้องสมุด ECHO: 631.4 TAM