นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This complete and informative text tells exactly how to get started in in the vermiculture business.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: Bookworm
  • ISBN-10: 9916302008
  • ISBN-13: 978-0916302016
  • Dewey Decimal: 639.754
  • ห้องสมุด ECHO: 639.754 GAD

การซื้อ