นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

No single event in human history has received more attention than the suffering and crucifixion of Jesus of Nazareth. In this book, Hamilton will help you experience and understand the significance of Jesus’ suffering and death like never before. He retraces the day that changed human history in his usual straightforward yet easy, conversational style that speaks to both long-time Christians and those who are simply curious about the story of Christ’s crucifixion.

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2009
  • ผู้ตีพิมพ์: Abingdon Press
  • ISBN-10: 1501828770
  • ISBN-13: 978-068746555
  • Dewey Decimal: 232.963
  • ห้องสมุด ECHO: 232.963 HAM Staff

การซื้อ