นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This report examines seed potato systems in developed countries using the case-studies of three important seed potato-producing countries; the Netherlands, Canada and Great Britain.  It compares different systems with an emphasis on the nature of the institutional structure.  Seed potato production and marketing is supported by a wide range of support activities, and involves a considerable challenge in terms of institutional organization.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1990
  • ผู้ตีพิมพ์: International Potato Center
  • ISBN-10: 9290601418
  • ISBN-13: 978-9290601418
  • Dewey Decimal: 635.21
  • ห้องสมุด ECHO: 635.21 YOU

การซื้อ