นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

These field trials were designed to study the effectiveness of various herbal interplantings and sprays in controlling insect pest populations of aphid, imported cabbageworm, and colorado potato beetle on the vegetable crops bell pepper, cabbage, and potato.  It has been concluded from the data collected, that a more intensive interplanting design is necessary to detect any effects which may occur due to an herbal interplanting or spray.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1979
  • Dewey Decimal: 632.9
  • ห้องสมุด ECHO: 632.9 MAT