นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

We know we need to commit daily to Christ all matters of the heart and to wait upon Him. But so often it is a painful, lonely process that takes longer than we want it to.
In her classic book, Passion and Purity, Elisabeth Elliot candidly shares with you her love story with Jim Elliot as evidence that she has been there. Through letters, diary entries, and memories, she shares the temptations, difficulties, victories, and sacrifices of two young people whose commitment to Christ took priority over their love for each other. These revealing personal glimpses, combined with relevant biblical teaching, will remind you that only by putting your human passion and desire through His fire can God purify your love. 
In a culture obsessed with dating, sex, and intimacy, the need for Elliot's freeing message is greater than ever.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: Fleming H. Revell
  • ISBN-10: 080075137X
  • ISBN-13: 978-0800751371
  • Dewey Decimal: 241.661
  • ห้องสมุด ECHO: 241.661 ELL Staff

การซื้อ