นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Living in the 21st century is like swimming in a sea of sensuality. With no possibility of insulating themselves from sexual temptation, countless numbers of Christian men are drowning in this bottomless ocean of lust. Many men have tried everything they can to find the freedom they are longing for....So why do so few find it? In At the Altar of Sexual Idolatry, Steve Gallagher masterfully exposes the real roots of sexual addiction, clearly marks the path to a victorious life, and conclusively affirms the authority of God's Word through personal testimony. In the most comprehensive treatment of sexual addiction available, Gallagher shows men how to destroy the idol of lust and paves the way for a radical transformation of their heart and life.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1986
  • ผู้ตีพิมพ์: Pure Life Ministries
  • ISBN-10: 098615282X
  • ISBN-13: 978-0970220200
  • Dewey Decimal: 241.661
  • ห้องสมุด ECHO: 241.661 GAL Staff

การซื้อ