นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Exotica is a comprehensive and contemporary pictorial record of ornamental plants introduced from far-flung tropical and warm-climate regions of the world. The object of this reference work is to acquaint friends of horticulture with the vast variety of interesting decorative plants which may be grown indoors, although in warm regions the majority of them might be used in shade houses or in the open.  Exotica further provides a simple, viual means for identification and classification.

Library contains 3 volumes: Series 3, and Series 4, volumes 1 & 2. Illustrated

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1957
  • ผู้ตีพิมพ์: Roehrs Co
  • ISBN-10: 0911266127
  • Dewey Decimal: 635.963
  • ห้องสมุด ECHO: 635.963 GRA

การซื้อ