นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

For the past 50 years, the main goal of agriculture has been to increase production at any price, using high amounts of fertilizers and pesticides and intensive industrial methods. This has caused damage to the environment and widespread rural depopulation. This study shows that there is a viable alternative - a form of agriculture which conserves resources, maintains rural employment and minimizes the external costs, without loss of productivity. Using case studies from industrialized and developing countries, the author describes the new technical, institutional and policy options available.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: Earthscan Publications
  • ISBN-10: 1853831980
  • ISBN-13: 978-1853831980
  • Dewey Decimal: 631.584
  • ห้องสมุด ECHO: 631.584 PRE

การซื้อ