นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Narcy Mikkelson

กิจกรรม: 2019 ECHO Asia "Small Scale: Up Scale" Agriculture & Community Development Conference (02-10-2019)

Get an overview of the steps in making cheese with and without cultures while watching a hands on production process.

Narcy is a cofounder of Aloha House Inc. - a non-profit non-stock operating an orphanage on an organic farm. She is an excellent cook with skills in on-farm value-added processing including cheese making. Narcy's first degree in Economics led her to various management positions in Church livelihood enterprises. She also has a second degree in Social Work and is a licensed social worker. She has been active in YWAM since obtaining her DTS in 1992 as well as various community projects.


ป้ายระบุ

Cheese

ภูมิภาค

Asia