นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

www.growables.org/informationVeg...eg/Hibiscus.htm

Growables

Description
H. sabdariffa var. sabdariffa (Roselle) is important for food, while H. sabdariffa var. altissima Wester is important for it's high quality fiber.
Roselle is a common garden plant in the tropics and grows readily in Florida. Many parts of the plant, including the seeds, leaves, fruits, and roots, are used medicinally or in foods. The bright red calyx is acid with a tart taste and therefore makes a great substitute for cranberries. The size of the calyx varies with each variety and the culture is very similar to eggplants and okra. 1,2


ป้ายระบุ

Roselle Hibiscus sabdariffa

คอลเลกชัน