นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Bryan Beachy

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session : We will look at some principles of establishing/growing fruit trees. I will share some examples of what has and hasn’t worked during my time of working with fruit trees in Haiti. We will attempt to focus this time together on sharing and discussing practical technologies that are appropriate to developing countries.

 

Presenter :