นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A classification of tropical tree crops - particularly those grown for their fruit - is presented, based on: 

  • Branching habit
  • growth rythm

The classification reveals a pattern in the confusing multitude of tree crops; its usefulness is enhanced because of similarities in ecology and fruitfulness of the species within a class. 

178 pages + additional sections, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1986
  • ผู้ตีพิมพ์: Tropical Research and Education Center
  • Dewey Decimal: 634.099
  • ห้องสมุด ECHO: 634.099 VER