นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Weeds are the pioneer plants of disturbed soils and can adversely affect the use, economic value, and aesthetic aspect of the lands and waters they infest. Knowledge of the major mechanisms of weed survival is essential for developing effective methods of weed control to maximize the use and value of the environment. This well-researched text expounds on the interrelationships between weed species and the environment and discusses weed-control programs. The first part of the book addresses weed control principles, including weed ecology, conservation tillage, and weed resistance and transgenic crop tolerance. The remaining chapters delve into herbicide families and weed control in selected crops. Abundant diagrams, charts, and tables facilitate time-saving access to relevant information, including: 1) broadcast rate to band rate conversion table; 2) listing of convenient areas, weights, and liquid measures; 3) categories of herbicide mammalian toxicity; 4) listing of herbicides by trade name, active ingredient, and manufacturer; 5) listing of herbicide premixes by trade name, active ingredients, and manufacturer; and 6) listing of common and scientific names of weeds mentioned in the text.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2007
  • ผู้ตีพิมพ์: West Pub. Co
  • ISBN-10: 1577665252
  • ISBN-13: 9781577665250
  • Dewey Decimal: 632.58
  • ห้องสมุด ECHO: 632.58 AND
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: PF.008

ป้ายระบุ

Weed Control Weeds Herbicides

การซื้อ