นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

408 pp. : ill. 

Conference Edition

[Gift of Dr Abram Bicksler Jan 24, 2023]

Part 1 Chapter 1: Setting the scene and aim of these guidelines 11

Chapter 2: Sub-Saharan Africa rangelands defined 15 2.1 What and where are rangelands? 15 2.2 Why are rangelands in SSA important? 33 2.3 Changing rangeland concepts over the last century 35

Chapter 3. Rangeland use systems and their management 37 3.1. Rangeland use systems classified 37 3.2. Sustainable rangeland management classified 53

Chapter 4: Sustainable rangeland management – drivers, impacts and continuous change 57 4.1. Key drivers and shocks influencing SRM 57 4.2. SRM practices implemented 69 4.3 Impacts of SRM on health of land resources 78 4.4 Impacts of SRM on ecosystem services and human well-being 90 4.5 Feedback of Ecosystem Services from SRM on Drivvers 104

Chapter 5: The way forward – strengthening sustainable rangeland management in Sub-Saharan Africa 107 5.1 SRM technologies for outscaling 108 5.2 SRM approaches towards upscaling SRM technologies 111 5.3 Awareness, knowledge and capacities 113 5.4 The future of sustainable rangeland management 115

Part 2 Enabled mobility (TG1) 125 Controlled grazing (TG2) 155 Range improvement (TG3) 181 Supplementary Feeding (TG4) 243 Infrastructure improvement (TG5) 261 Community based natural resource management (AG1) 277 Land & water use planning (AG2) 295 Marketing & alternative income (AG3) 335 Wildlife & nature tourism (AG4)

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2019
  • ผู้ตีพิมพ์: World Bank Group (WBG), Washington DC, USA and Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern, Switzerland
  • Dewey Decimal: 630.96
  • ห้องสมุด ECHO: 630.96 WOR

ป้ายระบุ

Rangeland Management

ภูมิภาค

Africa