นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This booklet is a paper that was presented at the 7th Annual Agricultural Missions Conference on Nov 14-16, 2000 at North Ft Myers, FL. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2000
  • ผู้ตีพิมพ์: Fagbola
  • Dewey Decimal: 269.2
  • ห้องสมุด ECHO: 269.2 FAG Staff