นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The first part of the book, which assumes an elementary knowledge of agriculture, biology, and allied sciences, covers in detail the methods best suited to the cultivation of crops in the wet tropics.  It advocates the use of intensive systems of agriculture which are less destructive to the environment and produce greater yields per acre than do extensive systems.  Part 2 gives a comprehensive survey of the crops themselves including their botanical characteristics and their agronomy.  A glossary of technical terms is included.

262 pages, illustrated, photos

2 copies (one copy 1979 edition)

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1980
  • ผู้ตีพิมพ์: Longman Group Ltd
  • ISBN-10: 0582061393
  • ISBN-13: 9780582061392
  • Dewey Decimal: 632.5
  • ห้องสมุด ECHO: 632.5 WIL

การซื้อ