นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This compendium is intended to aid pathologists and other workers involved in citrus production worldwide. It is a guide to the identification and understanding of diseases that afflict citrus trees and fruit, including postharvest problems. ANy condition where there is a deviation from the normal state is considered to be a disease. Injuries causes by the feeding of certian pests and sometimes mistaken for disease symptoms are described. 

80 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1988
  • ผู้ตีพิมพ์: APS Press
  • ISBN-10: 0890540926
  • Dewey Decimal: 634.304
  • ห้องสมุด ECHO: 634.304 WHI

ป้ายระบุ

Citrus Diseases Citrus