นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This training resource book is made for researchers wishing to learn and teach the essentials of agro-ecosystem mapping. 

55 pages, illustrations, photos 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Ford Foundation, India
  • Dewey Decimal: 589.7
  • ห้องสมุด ECHO: 589.7 LIG