นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book is packed with information on identifying over 490 species of cactus, advise on growing cacti, and how to deal with pests and diseases.

320 pages, illustrations, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Chartwell House
  • ISBN-10: 1555212069
  • ISBN-13: 978-1555212063
  • Dewey Decimal: 633.93
  • ห้องสมุด ECHO: 633.93 HAU

ป้ายระบุ

Cactus

การซื้อ