นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Alley cropping can be best classified as an improved bush-fallow agroforestry system which holds the following advantages - combined cropping and fallow phases, enabling sustained continuous crop production, rapid, effective soil fertiity regeneration with more efficient fallow species, input neutral, with production systems ranging from mechanization and irrigation to zero-tillage and no addition of inorganic fertilizers and highly flexible in scale and diversity of possible 

65 pages, illustrated, tables

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1992
  • ผู้ตีพิมพ์: Oregon State University
  • Dewey Decimal: 631.58
  • ห้องสมุด ECHO: 631.58 JAN

ป้ายระบุ

Alley Cropping