นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Stresau, Frederic B. Florida, My Eden - Exotic and Native Plants for Use in Tropic and Sub-Tropic Landscape. Florida, Florida Classics Library, 1986. 23cm x 15.2cm. VIII, 301 pages. With illustrations of beautiful trees, plants and flowers. Original Softcover. Excellent condition with only minor signs of external wear. Name of preowner on endpaper. Includes for example the following chapters: Palms / Trees / Tall Shrubs / Medium Shrubs / Ground Cover / Vines / Accent Plants.

 

299 pages, photos

2 copies

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1986
  • ผู้ตีพิมพ์: Florida Classics Library
  • ISBN-10: 091245119
  • Dewey Decimal: 715.097
  • ห้องสมุด ECHO: 715.097 STR