นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Following several decades of popularity after the Second World War, the use of synthetic herbicides is now experiencing a backlash within the agriculture industry. The increase in organic farming and concerns about potential negative effects on human health and the environment is creating a demand for pesticide-free food and alternative weed management techniques. International research has now explored the potential, limitations and impacts of non-chemical alternatives and the effect of different strategies on the entire agro- or natural ecosystem. Through the re-evaluation of techniques previously considered uneconomical or impractical, this text provides a comprehensive examination of non-chemical weed management.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2007
  • ผู้ตีพิมพ์: CABI
  • ISBN-10: 1845932900
  • ISBN-13: 978-1845932909
  • Dewey Decimal: 632.5
  • ห้องสมุด ECHO: 632.5 UPA

การซื้อ