นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication contains information about organic potting soil, and also provides information on how to make 17 different mixes. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1998
  • ผู้ตีพิมพ์: Appropriate Technology Transfer for Rural Areas (ATTRA)
  • Dewey Decimal: 635.048
  • ห้องสมุด ECHO: 635.048 UNK