นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication includes articles on diseases of llamas, sheep, alpaca and goats.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Idaho
  • Dewey Decimal: 636.3
  • ห้องสมุด ECHO: 636.3 AME

การซื้อ