นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

ECHO Agricultural Conference 2012

Publisher [United States] : ECHO, [2012]

Media: DVD

Summary: Speakers will share practical solutions to agricultural challenges, personal experiences and strategies for improving the lives of millions who daily face the threat of starvation. The event offers an open exchange of information, connecting the people and ideas that can make a real and sustainable difference.

ECHO International Agriculture Conferences provide opportunities for networking and enrichment for professionals working internationally in agriculture or related fields. The conference regularly attracts delegates representing more than 30 countries. 

Description: set of 3 discs

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2012
  • ผู้ตีพิมพ์: ECHO
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 012 ECH