นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

#38

45 pages, tables

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1972
  • ผู้ตีพิมพ์: IRI Research Institute, Inc.
  • Dewey Decimal: 633.202
  • ห้องสมุด ECHO: 633.202 IRI

ป้ายระบุ

Forage plants-Brazil Livestock