นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

In this book I have selected sixteen plants used by Indians that were considered to be among the most important and widespread in the arid Southwest.  It is my hope that by learning how Indians used desert plants, we will begin to appreciate the botanical resources of the American Southwest.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: Palm Springs Desert Museum
  • ISBN-10: 0937794163
  • ISBN-13: 978-0937794166
  • Dewey Decimal: 581.6
  • ห้องสมุด ECHO: 581.6 COR

การซื้อ