นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This handbook was published with the hope that it will be widely used by extension, education and research institutions in order to foster interest in the growing and management of a wider range of tree and shrub species as part of the development of sustainable land-use systems in Tanzania.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Regional Soil Conservation Unit, Swedish International Development Authority
  • ISBN-10: 9966896163
  • Dewey Decimal: 634.97
  • ห้องสมุด ECHO: 634.97 MBU