นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

140 pp : ill. 

[ Gift of Dr Abram Bicksler Jan 24, 2023 ]

This manual is designed to help train actual and potential farm mechanization service providers, with the aim of increasing access to sustainable farm power and raising smallholder farmers' productivity. It focuses on the provision of farm mechanization services as a viable business opportunity for entrepreneurs, as well as the essential criteria for raising productivity in an environmentally sensitive and responsible way. The manual will be of particular interest to policymakers working on achieving sustainable intensification

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2018
  • ผู้ตีพิมพ์: Rome : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • ISBN-10: 9251305137
  • ISBN-13: 978-9251305133
  • Dewey Decimal: 631.3
  • ห้องสมุด ECHO: 631.3 SIM

การซื้อ