นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Juliet Namukasa

กิจกรรม: Best Practices in Areas of Conflict (03-11-2015)


ภูมิภาค

East Africa