นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This symposium offered a unique opportunity for crop physiologist working on different crops to meet and discuss their problems.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: International Rice Research institute
  • ISBN-10: 9711041146
  • Dewey Decimal: 631.
  • ห้องสมุด ECHO: 631. IRR