นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
16 ตุลาคม 2023 15:00 น. - 20 ตุลาคม 2023 20:00 น.
Holiday Garden Hotel and Resort and The ECHO Asia Impact Center Farm and Seed Bank, Thailand
ผู้นำเสนอ: ECHO Asia
ลงทะเบียนที่นี่
ลงทะเบียนโดย:

15 ตุลาคม 2023 23:59 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Andrew Smith (asmith@echonet.org)


How can we help small scale farming initiatives thrive in Asia? We can provide low-cost, innovative options that allow people to grow both their crops and their knowledge, expand their operations, and thrive!

Join us October 17-20 for 4-days of networking and opportunities to share ideas, technologies appropriate for small scale farmers, and lots of practical demonstrations at the ECHO Asia Seed Bank & Small Farm Resource Center!

In addition to morning plenary speakers, we will conduct afternoon workshops at the ECHO Small Farm Resource Centrer, an evening poster session, a seed exchange, and a 1-day site visit to an area best practice site!


ภูมิภาค

Asia