นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Nate Gray

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (15-11-2022)

Session: A Session on Community-Saving Grains. Topics explored in this session include: 

  • A description of a Savings Group program in West Africa 
  • Food management groups in light of a hunger problem
  • Why should farmers go in debt to buy back their own food? 
  • Adequate Storage
  • Storgae Design and Methods
  • Pest and Mold Problems
  • Food Management Groups in Action