นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication begins with the discovery of maize in Mesoamerica by Columbus in 1492. Subsequent chapters follow the journeys of maize eastward, as milho, makka, and yu mai, to Europe, Africa, Asia, and Australia. Each chapter section begins with a general description of the types of evidence we have discovered for each geographical region, then continues with specific references to maize in general chronological order.

Notebook, various page numbers, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: National Agricultural Library
  • Dewey Decimal: 641.3
  • ห้องสมุด ECHO: 614.3 DES

ป้ายระบุ

Forage Plants Grain corn