นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A collection of messages brought at the Washington Forum for all attending to deepen their understanding of worldwide humanitarian needs and issues and to become better informed on the subject.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1999
  • Dewey Decimal: 261.88
  • ห้องสมุด ECHO: 261.88 WOR Staff